NIEKAS NENORĖJO MYLĖTIS: KELETAS SCENARIJŲ LIETUVIŠKIEMS EROTINIAMS FILMAMS

Naglis Meilus

„Sveika, brangioji! Pabučiuok mane. Pasilenk.” Pliaukšt! ”Ar patinka? Tavo tokios saldžios lūpos. Tu tiesiog nuostabi. Tavo geltonos peroksidinės kasos mane taip jaudina...“ Pliaukšt!

Nepatikėsite, bet tai nuotrupa iš lietuviško erotinio filmo scenarijaus. Jie jau kuriami. Rašomi kas diena. Mūsų kasdienoje. Tereikia prisiminti paskutinį scenarijų – „Omegos“ dainininko istoriją. Net pornografiniai filmai, gaminami Holivudo platumose, mums galėtų pavydėti.

Mūsų kasdienybė beprotiškai erotiška. Man tereikia žvilgtelėti pro savo buto langą, kad pamatyčiau, kaip vešliai sužėlusioje žolėje styro du apsinuoginę užpakaliai. Kiek daug medžiagos scenarijams! Galite vadinti mane išprotėjusiu, bet tikriausiai ateis diena, kai mano erotiniai scenarijai bus plačiai skaitomi ir statomi. Šiandien siūlau tik keletą pačių švelniausių lietuviškos meilės istorijų.

Filmas „Bliamba, aš tave myliu“
Pirma scena: Veiksmas vyksta apleistoje futbolo aikštelėje. Ant suolelio sėdi vaikinas, panašus į Marijoną Mikutavičių, ir įdėmiai žvelgia merginai, panašiai į Džordaną Butkutę, į akis. Vaikinas švelniai glosto Džordanos petį: „Andzelmute, man taip gera... Kaune jau sužydėjo visos gėlės. Einam į Metropolitaną“. Mergina atsidūsta ir sako: „Noriu į Los Patrankos. Noriu šokti visą naktį, kad mane laikytum apkabinęs kaip gražuolę Rutkelytę“. Marijonas karštai apkabina Džordaną, ir jų lūpos susilieja karštame bučinyje. Antra scena (praleista dėl cenzūros reikalavimų). Trečia scena: Mergina, panaši į Džordaną, nubunda svetimoje lovoje, šalia jos jau nebe Marijonas, o vyriškis, panašus į Audrių Siaurusevičių, tik be ūsų. Mergina klausia: „Kur aš ir kur mano Marijus? Kodėl aš čia? Mergaitės nori mylėti! Mergaitės nenori liūdėti!“ Siaurusevičius praplėšia akis ir vangiai taria: „Tai juk pardavė man tas bachūras tave už 70 litų. Jam reikėjo užsimest ant galvos kažkokios chemijos“. Džordana pašoka iš lovos ir nuoga išbėga į gatvę. Naktis. Ketvirta scena: Marijonas glosto Džordaną ir sako: „Aš nenorėjau, bet labai reikėjo. Sudaviau tau į makaulę ir nualpai. Tada ir atidaviau tam gaidžiui. Nieko, juk tu nieko neprisimeni“. Džordana verksmingai: „Aš tavimi taip tikėjau. Mylėjau karštai kaip Brazauskas savo Butrimienę. O tu? Kodėl? Ar aš galėsiu tau atleisti?“ Penkta scena: nuogi vaikinas ir mergina žiūri į vienas kito kūnus. Šviečia mėnesiena. (Toliau praleista dėl cenzūros reikalavimų).

Filmas „Joja lietuviai, arba Omegos paslaptis“
Pirma scena: 2005 metai. Lietuva jau prie Europos Sąjungos slenksčio. Du vaikinai Vadimas ir Gerardas, dirbantys striptizo klube „Omega“, vakarieniauja nedidelėje Vilniaus užeigoje. Staiga į užeigą įsiveržia ketvertas kaukėtų vyriškių ir čiumpa netekusius žado vaikinus. Vadimas ir Olegas surišami ir išvežami nežinoma kryptimi. Atokioje sodyboje jie girdomi keistais gėrimais. Niekas nebeprisimena, kas įvyko. Antra scena: Vilnių sukrečia skandalas: apyvartoje pasirodo neįtikėtinai grafiška gėjų pornografinė juosta, kurioje vaidina Vadimas ir Gerardas. Nors pornografija Lietuvoje dar uždrausta, juosta plačiai platinama. Pagrindiniai juostos aktoriai negali atsiginti nuo žiniasklaidos dėmesio. Trečia scena: Vadimas ir Gerardas sėdi TV18 laidoje „Turgaus istorijos“. Ją veda Edita Mildažytė. Rodomos ištraukos iš pornografinio filmo. Vaikinai sėdi nudelbę akis ir mėgina aiškinti, kad filmo autoriai juos išprievartavę. Jie nieko neatsimeną. Ir iš viso jiems patinka tik moterys. Studijoje sėdinčios žiūrovės ašaroja. Trečia scena: Vadimas ir Gerardas išvyksta į užsienį ir tampa gėjų pornožvaigždėmis. Rodomos jų meninių pasiekimų ištraukos. Girdėti daina: „Mes pornožvaigždės, mūsų silikoniniai smakrai ir krūtinės amžinos… Sustok, neskubėk, dar ne laikas… Aš dar nepasiruošęs…“

Filmas „Nuogas valsas, arba Cicino skonis“
Pirma scena: Garsią Lietuvos estrados žvaigždę Rytį Ciciną persekioja emociškai nestabili mergina Janina. Prirašiusi pusšimtį laiškų savo dievaičiui ir negavusi atsakymo, mergina nutaria šturmuoti Cicino namus. Naktis. Staiga pasigirsta tranki muzika. Prie Cicino namo Kaune mergina šoka erotišką viliotinį-striptizą. Balkone apsisiautęs raudonu blizgančiu chalatu pasirodo aktorius, vaizduojantis Ciciną. Jis užsimiegojęs ir pasimetęs. „Ką tu čia veiki po velnių?!“ – klausia Cicinas. Janina atsako: „Tu priklausai tik man. Tavo dainos mano širdies šauksmas. Dainuok, širdie, gyvenimą. Mūsų dienos kaip šventė!“ Cicinas: „Ką? Kas tu ir ko tau reikia?“ „Mes vieno kraujo, tu ir aš, man reikia tavęs, tu mano kraujo vagis, nebėk nuo manęs...“ Muzika nutyla, ir Cicinas netikėtai uždainuoja meilės dainą. Antra scena: Cicinas ir Janina lankosi viename iš Kauno klubų, kur Cicinui suduodama į veidą. Cicinas verkia, o Janina aršiai puola užpuoliką. Paskui ji bučiuoja Cicino ašarotą veidą ir sako: „Tu mano berniukas, aš tavo mergytė, tu mano laivelis, aš tavo irkliukas, tu mano bulkutė, aš tavo peiliukas...“ Cicinas nusišypso. Trečia scena (išcenzūruota): už sienos girdėti besimylinčio Cicino šnopavimas. „Pavargai, brangusis?“ – klausia Janina. „Ne, aš eržilas. Aš tavo arkliukas“. Rodomi aistringos meilės kadrai. Ketvirta scena: Nuogi Cicinas ir Janina šoka valsą. Abu žiūri vienas kitam į akis. Ilgai ir ilgesingai. Cicinas niūniuoja: „Skinsiu raudoną rožę ir dovanosiu ją tau... You must love me... Tiesa, šiandien vakarienei kugelis ar cepelinai?“ Pabaiga.

Lietuviškos erotikos industrija nenuilstama. Kaip matote iš šitų scenarijų, aš vienas iš talentingiausių jos atstovų. Greit man atsivers ir Holivudo durys (kaip kokiai Ingeborgai Dapkūnaitei). Ir nuogas aš dar neblogai atrodau. Tik Cicino vaidmeniui kol kas dar netiksiu. Teks vaidinti Mikutavičių.

Pliaukšt per užpakalį! „Ooo, kaip gera. Smarkiau. Dar dar“. „Ei, Ryti, nustok. Geriau duok man cigaretę. Man jau rankos įskaudo“. Pliaukšt!

2005